Unieke locatie, unieke beleving!
Eten en/ of drinken in een kerk.

De oude doopsgezinde kerk, waarin ‘t Ponkje is gevestigd, stamt uit het eind van de 18e eeuw. Dit kerkje is een z.g. schuilkerk of vermaning. De volgelingen van Menno Simons (1496-1561) hebben het gebouwtje in 1969 verkocht en toen is er dit gezellige Eethuisje van gemaakt.

‘t Ponkje is het Friese woord voor kerkenzakje. Het kerkinterieur is zoveel mogelijk bewaard gebleven, zoals kerk- en kerkenraadsledenbanken, de kraak, de orgelgaanderij, het klankbord v/d preekstoel en de kerkenzakjes.

Eens per jaar, op de 1e adventsdag, komt de doopsgezinde gemeente uit Zuid-West Friesland bij ons in ‘t Ponkje voor een traditionele kerkdienst.


Laatste nieuws

voor culinaire watersport
linkt u naar


“ Culisail” en naar Wellekom- watersport.

www.culisail.nl

info@culisail.nl

www.wellekom-watersport.nl
info@wellekom-watersport.nl“Culisail” is een activiteit, die wij zomers samen met dhr E. Wiersma
organiseren. Het zijn culinaire, volledig verzorgde zeildagtochten
met Lemster aken (luxe zeilschepen) max. 12 personen per schip.

Verder kunnen wij u ook een culinair- sloepen arrangement aanbieden in samen werking met Wellekom- watersport bedrijf.(max.6 p.p. sloep).